Veel van de kennis van waaruit wij werken is afkomstig van de “Azurite Press”, door één van de oprichters, Michael Deane, beschreven als “The Biggest, Best & Most Mindblowing Library in the World”.

 
Wist u trouwens dat er 210.000 jaar geleden al over 21-12-2012 geschreven zou zijn, zeer gedetailleerd, met precieze uitleg over tijdmechanismen en de wet van oorzaak en gevolg?

De hele geschiedenis van onze “tijdmatrix” én de rol van onze aarde hierin zou toen al in een enorme bibliotheek vastgelegd zijn.
Delen van deze kennis is in de loop der tijd op verschillende plekken door verschillende mensen “opnieuw” aan de man gebracht, wat prachtige daden vanuit “een diep weten dat het zo is” heeft veroorzaakt vanuit verschillende religies en spirituele en wetenschappelijke stromingen én is, zoals altijd, vreselijk misbruikt om macht en geld….

Iedere keer weer hetzelfde patroon in herhaling.

Ook in 2000 is men weer begonnen deze kennis te verspreiden en zijn workshops op dvd uitgebracht en enkele werkboeken met een uiterst gedetailleerde, wiskundig-natuurkundige beschrijving over hoe de schepping tot stand gekomen zou kunnen zijn.
Deze kennis werd aan de man gebracht via de “Azurite Press”, www.azuritepress.com , en is nu helaas alleen nog in archief te zien.
Aangezien ook deze werd gerund door mensen en dus gevoelig voor dezelfde processen die iedere keer weer voor onrust en ellende zorgen, maar gelijker tijd voor velen de motivatie waren om nu eens echt aan zichzelf te gaan werken, de kennis te gebruiken om in eigen kracht te komen.

Omdat het werk van de Azurite Press  niet meer te verkrijgen is heeft Centrum Tara zich als doel gesteld een minuscuul beetje van deze gigantische kennis, voor zover wij dit kunnen bevatten, simpel samen te vatten, waar mogelijk uit te breidden en verder te verspreiden. Met name die kennis die beschrijft hoe het ieder keer weer zo fout kan gaan, ook al begint men met de allerbeste bedoelingen ergens aan.

Daartoe is dus deze website opgezet en worden er lezingen en cursussen georganiseerd.

Centrum Tara bestaat uit een groep mensen die elkaars werk controleren en veel ook echt samen “co-creëren”, en ongelooflijk hard werken om niet ook in dezelfde valkuil te trappen, maar natuurlijk ook gewoon mensen blijven….
Daarom kunt u op de site teksten aantreffen in verschillende stijlen, van ieder iets.

De Afbeelding op deze pagina is de eerste "code" die tot stand gekomen is in Centrum Tara zelf door pure co-creatie met elkaar, de E-yan-hA'ah !

Hoe dan ook, alles op de site blijft een theorie, claimt geen enkele waarheid, maar is vooral bedoeld om aan te zetten tot zelf nadenken, vragen stellen, eigen wegen zoeken, om uiteindelijk stevig te staan in eigen kracht.

De copyright van al het werk dat aangeboden werd door de Azurite Press, is nu van E’Asha  Ashayana, de belangrijkste kracht achter dit alles, en is geregistreerd als “de Melchizedek Cloister Emerald Order Freedom Teachings®”.

De basis van dit werk, de "Voyagers" boeken, zijn gelukkig nog wel verkrijgbaar in het Nederlands via:  
http://www.schildpadboeken.nl/
en een nog steeds een summum van kennis.