Fysiotherapie Praktijk Petra van Sabben, tel: 06-30423999

 

De Fysiotherapie Praktijk is lid van het Koninklijke Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, BIG en CKR geregistreerd, en heeft een contract met alle zorgverzekeraars.

BIG Registratie: 79034899504

Weinig tot geen kennis van de Nederlandse taal is geen probleem, iedereen is van harte welkom.

 

Alle behandelingen worden direct vergoed door de zorgverzekeraars uit de aanvullende verzekering.

Het aantal vergoedde behandelingen is afhankelijk van welke aanvullende verzekering u heeft afgesloten.

Indien u geen aanvullende verzekering heeft kost een behandeling €25,- per zitting.


Afspraken verzetten of afzeggen:

Afspraken graag ruim op tijdafzeggen of verzetten.


Privacy:
Uw gegevens worden met zorg behandeld. Deze zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden gegeven.

Praktijkruimte Mensendieck Partijk Kralingen                                                  BSN:
Wij zijn verplicht uw BSN nummer te controleren aan de hand van uw identiteitsbewijs.

                                                Verantwoordelijkheid voor uw eigendommen:
De praktijk is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.

                                                    Klachtenbehandeling:
De praktijk beschikt over een klachtenregeling die tot doel heeft de afhandeling van een klacht zo correct mogelijk te laten verlopen. Deze regeling vindt u in de wachtkamer. We bepreken de klacht graag met u.

Klantervaringsonderzoek:
Graag wil ik inzicht krijgen in uw ervaringen met onze praktijk. Aan het einde van het behandeltraject ontvangt u een email met een enquête waarin u de mogelijkheid krijgt om onze praktijk te beoordelen. Het invullen gebeurt anoniem. Op basis van de resultaten uit het klantervaringsonderzoek worden aanpassingen in de praktijk gemaakt om zo de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk te houden. Ik maak gebruik  Mediquest. 

 

In enkele gevallen bij een chronische indicatie, gediagnosticeerd en verwezen door de medisch specialist, is vergoeding uit de basisverzekering mogelijk ná de 20e behandeling.

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht Eigen Risico.

Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in het jaar 2016 385 euro. Boven op dit verplicht eigen risico kunt u - tegen betaling van een lagere nominale premie- kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal 500 euro (totaal: 850 euro per volwassene). Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillige Eigen Risico betalen zodra ze zorgkosten declareren. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico.
Per verzekeringsjaar is er een Eigen Risico. Dit betaalt u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het Eigen Risico. Deze kosten tellen ook niet mee voor het eigen risico.
De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21 behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden (zie www.defysiotherapeut.com). Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen ( en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie.