Disclaimer: the text and graphs are based on the "Spirals of Creation" handbook, part of the MCEO Freedom Teachings ® and doesn’t resemble any solid proof or truth from absolute knowing. It can only point to what humanity has dis-covered for itself in its evolutionary process. It is up to one’s own discernment to value the information which is provided below.

Spirals of Creation handbook, zie [1]

De Krystal Spiraal en de hervinding van de Bron          

“De eerste oorzaak is allesomvattend, dualiteit bestaat niet.” - Jan van Delden

Er zijn vele namen te geven aan deze eerste oorzaak, in dit artikel gebruiken wij daarvoor de Bron. De “Krystal Spiraal”, ook wel “Kosmische Spiraal” genoemd is sinds het jaar 2006 een nieuw begrip op aarde.
Lang en veel zijn we onderwezen in de geometrie gebaseerd op de Gulden Snede en de Fibonacci getallen. Deze verhouding en getallen zijn overal in de geschiedenis, zelfs in zeer oude culturen terug te vinden. Allerlei werk is gebaseerd op deze getallen met fantastisch resultaat.

Blauwdruk

Ook in de natuur zijn deze getalsverhoudingen overal terug te vinden. Men kan dus spreken van een blauwdruk in spiraalvorm die onze huidige realiteit weergeeft.
Zou er naast deze geometrische blauwdruk nog een realiteit kunnen zijn gebaseerd op een non duaal, alles omvattend principe?
Een citaat van Wolter Keers (Jnana Yoga) drukt deze verschillende realiteiten uit in woorden, zodat wij ons een beeld kunnen vormen waarover dit gaat:
Ik weet dat ik een hart heb, zo groot als de wereld. Dit is een weten dat in ieder van ons leeft. Dit hart, zonder beperkingen, bij wijze van spreken ‘zo groot als de wereld’, is ons wezenlijke hart en dit onbeperkte is onze wezenlijke natuur. Deze oneindigheid van warmte en licht is wat ik wezenlijk ben. 


De oorspronkelijke blauwdruk,
de "Levensboom" uit de "Tuin van Eden"Op dit wezen, op dit zijn-dat-ik-ben, of liever in dit wezen, heb ik een persoonlijkheid geprojecteerd, een beperking die uitgaat van het gevoel ‘ik ben dit lichaam’.
Deze projectie beperkt het wezen niet, maar wanneer het gevoel bestaat dat ik een lichaam ben, deze persoon, ontstaat er een soort luchtspiegeling waarin het ‘ikzelf’ beperkt lijkt, ook al is het niet echt beperkt.        

Persona

Blijkbaar bestaat buiten deze persoonlijkheidservaring iets dat naar mijzelf verwijst, zonder dat de persoon dit doorheeft. Sterker nog, de persoonlijkheid is een projectie vanuit het wezen-dat-ik-ben. Per-sona betekent zowel in het Grieks als Latijn: masker. Per-so-na: son/sona: sound en per: waarlangs/waardoorheen. Dus de persoon is dat waar het geluid doorheen komt. Het leven zit achter deze persona. Beluister de YouTube van Peter de Graef - just talking.

Is hier sprake van een realiteit binnen een realiteit? Wat wil hier vandaag – rond 2016… – ontmaskerd worden?

Creatie Spiralen

In 2006 is tijdens een workshop van de Azurite Press door E’Asha Deane de Krystal Spiraal geïntroduceerd aan de buitenwereld en het verschil met de Gulden Snede spiraal uitgelegd. [2]

In het kort komt het erop neer dat de Gulden Snede geometrie  en de Fibonacci getallenreeks en de wereld die hierop gebouwd is, de wereld is van na de “val uit het Paradijs”, die overal op aarde in allerlei hoedanigheden beschreven is. Het is de toestand waarin we “de verbinding met ons Zelf”, met de Bron van alle energie ogenschijnlijk verloren zijn. 

  
De "Flower of Life, bloem van het kunstmatige leven", kunstmatige blauwdruk van na de val:

                                                    


Een creatiespiraal gevoed vanuit de bron
In het Paradijs, de tuin van Eden, is de verbinding met onze Bron intact en worden we elk moment daardoor gevoed. We hoeven niet te eten en te drinken om in leven te blijven en krijgen alleen al door te ademen alle energie die we nodig hebben, om warm te blijven, om dingen te doen die we willen, kortom om te leven.
De Krystal Spiraal is een creatie spiraal die zich ontwikkelt door zijn energie steeds vanuit zijn eigen bron te verdubbelen: 1-2-4-8-16-32-64-etc.
Bij elke inademing vullen we ons direct met de kracht van onze eigen bron, om de wereld mee vorm te geven als we uitademen. Iedere keer dat we al onze energie inademen dóór de poort naar de Bron heen, wordt het ín de Bron verdubbeld voor we het weer uitademen. Kortom, als we verbonden zijn met de Bron van alle creatie hebben we niets buiten onszelf nodig om te leven en scheppen we van binnen naar buiten.

De Krystal Spiraal:


Een creatiespiraal niet gevoed vanuit de bron

Indien we de verbinding kwijt zijn geraakt, waar de Bijbel, de Koran en alle Heilige Boeken over spreken, blijken we ons dus alleen nog te kunnen voeden en verbinden met objecten om ons heen, de wereld buiten ons. Hoe minder energie we vanuit de Bron krijgen, hoe meer we dat ergens anders vandaan moeten halen, dus energie van buiten onszelf moeten “opeten” om voort te leven. Kijkt men goed om zich heen dan zien we dat we daar aardig in slagen en geslaagd zijn. Het is een keuze om ogenschijnlijk buiten de bron, de eerste oorzaak te leven en te ervaren wat dat met ons doet.

Deze realiteit wordt gevormd door de Fibonacci Spiraal, de spiraal die zich kan ontwikkelen door zich aan te haken aan een bestaand iets en dan “op te eten”: 1-1-2-3-5-8-13-21-34-etc.

De 1 eet de 1 waar die aangehaakt is op en vormt de 2, die eet de 1 op en vormt de 3, de 3 eet de 2 op en vormt de 5, enzovoort.

                                                                De Gulden Snede Spiraal: 

De gehele geometrie gebaseerd op de Gulden Snede en de Fibonacci getallen is – ervaringshalve – heel lang voor de aarde – en deze hele Melkweg – noodzakelijk geweest om voort te kunnen bestaan, net zoals ook wij nog steeds moeten eten om te leven. Het is overal in de beeldschone natuur terug te vinden, het voelt goed om ons daarmee te verbinden.

Maar het is niet de geometrie van het “oorspronkelijke plan” en leidt uiteindelijk niet terug naar verbinding met de Bron. Het brengt je hooguit terug naar het punt van de breuk, het punt waar de Fibonacci Geometrie energie steelt van de Bron.


Het verschil:


De heling

Om verder te kunnen reizen, vanuit de “Tuin van Eden” hebben we ons de Krystal Spiraal opnieuw te realiseren. We hebben ons Zelf te ontmaskeren, te ontdoen van de persoonlijkheid (de doodlopende spiraalvorm) die we niet zijn. Het leven op energie die buiten jezelf verkregen is, is eigenlijk een vorm van diefstal en creëert slachtoffers, die op hun beurt weer energie van anderen krijgen door hun slachtofferrol. Zo wordt een heel dramaveld gecreëerd wat zichzelf in stand houdt. Dat beperkt de energie en daarmee het bewustzijn meer en meer, gevangen in een doodlopende spiraal. Er is heling nodig door voor de eigen innerlijke allesomvattende bron van liefde te kiezen.

Doordat we een persoonlijkheid projecteren in dit eindeloze hart dat we zijn, ontstaan er allerlei misverstanden… maar dat is alles. We denken dat we onze liefde en onszelf moeten beschermen. We denken dat onze liefde gekwetst is, dat een ander ons pijn heeft gedaan of dat wij een ander pijn hebben gedaan. Maar de liefde die we zijn kan niet gekwetst worden. Dat minifragmentje, dat stukje weerspiegeling dat de persoonlijkheid voor zich heeft opgeëist en dat hij ‘mijn liefde’ noemt, is de kwetsuur. (…)
Alleen wanneer er diefstal gepleegd is en wanneer het ego zich meent toe te kunnen eigenen wat bij uitstek de egoloosheid zelf is, kan er sprake zijn van ‘gekwetst worden’ en van ‘kwetsen’. In feite word ik dan gekwetst omdat ik op diefstal ben betrapt. Daar komt nog bij dat ik door mijn diefstal denk te kunnen spelen met ‘iets’ dat van zo’n immense omvang en kracht is, dat het nooit gevat en bewaard kan worden in het broze vaatwerk van het ego. Zodra ik me op het dievenpad begeef, bevind ik me in een crisis, en als ik zeg dat een ander er de schuld van is dat ik gekwetst ben, geef ik hem of haar in feite de schuld van diefstal die ik zelf heb gepleegd. – Wolter Keers, Jnana Yoga


We kunnen deze net buiten het Krystal centrum liggende doodlopende  Spiraal  doorzien, simpelweg door te realiseren waar en wat we zijn. Het is een verschil van waarnemen dat voorbij gaat aan die persoonlijke intelligentie.
Bewustzijn dat vanuit zijn eigen bron groeit zal steeds meer ruimte ervaren.

Het  immuunsysteem van de Bron werkt net zo als wij zien bij ons immuunsysteem. Het blijft energie sturen om de breuk te helen, zodat wij in staat zijn om de oorsprong opnieuw te realiseren.
Stukje bij beetje worden de verbindingen die eeuwen lang verbroken geweest zijn hersteld, vaak via “by-passes”. Omleidingen , zoals we zien in het lichaam wanneer zenuwen of bloedvaten zijn doorgesneden.
Door deze by-passes kan ook de energie van de Krystal Spiraal de aarde weer bereiken. In 2006 is de Spiraal hier opnieuw verankerd, om vervolgens een weg te vinden over deze blauwe planeet. De hervinding met of realisatie van de Bron is ingezet en wordt toegankelijk gemaakt voor eenieder die dat wenst.
Dat dit juist nu allemaal gebeurt heeft te maken met het feit dat ook de Bron uit- en inademt, op een uitademing wordt alles geschapen, waardoor de Bron “zichzelf kan leren kennen door de ervaringen van de talrijke bewustzijnsvormen van de schepping”, om vervolgens al deze ervaringen weer in te ademen.

Moeder aarde bevindt zich op dit moment in de overgangsfase tussen zo’n uit- en inademing en aangezien de Bron alleen die energie kan inademen waar hij verbinding mee heeft is het nu belangrijk om de Krystal Spiraal te hervinden. Alles wat die verbinding kwijt is zal blijven voortleven tot de energie op is om vervolgens uiteen te vallen in de losse bouwsteentjes van waaruit het ooit gebouwd is en dat hoe dan ook afkomstig is van de Ene Bron, om dan alsnog bij de volgende inademing terug te keren naar die Bron.[3]

Muziek

Een manier waarop de Krystal Spiraal zich duidelijk voelbaar kan verspreiden is via muziek. Sinds 2007 hebben dan ook een aantal mensen die de Krystal Spiraal in zichzelf gevoeld hebben hard gewerkt om dit te realiseren door een nieuwe stemming voor muziek te introduceren: de “Krystal Spiraal Stemming”.
Zie http://www.tuningthefuture.nl/ voor meer uitleg en om het zelf te beluisteren en het verschil met op de Fibonacci reeks gebaseerde huidige stemming te ervaren.
In levende lijve de kracht van deze Krystal Spiraal Stemming te ervaren kan sinds kort ook bij verschillende pianoconcerten. Meer informatie: http://www.soundsofsilence.eu/
 
 


 
 
[1] Spirals of Creation, Noel Tobin, 2010 © E'Asha Ashayana, Part of the MCEO Freedom Teachings® Series
[2] DVD Treasures of the Tower & the Secret Garden, 2006 © E'Asha Ashayana, part of the MCEO Freedom Teachings® Series
[3]Ashayana Deane: Voyagers II, Secrets of Amenti, 2001
Nederlandstalige versie:  Voyagers, de geheimen van Amenti, deel 2
http://www.schildpadboeken.nl/contents/nl/p21_Voyagers_deel_2.html